مجوزات

مجوزات مدارک و گواهینامه ها

تمامی مدارک و گواهینامه ها دارای استعلام و مورد تایید سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور می باشد

نماد ساماندهی و نماد الکترونیک  مجوز و اعتبار فعالیت سایت آموزش مجازی هرمس می باشد

عضویت با موفقیت انجام شد.